Svíčky patří na vánoční stromek

22. 12. 2015 17:49:00
Energetika se rychlým tempem proměňuje a dělat jakékoli předpovědi je velmi nevděčný úkol. Právě proto potřebujeme otevřenou diskusi o všech variantách, ne další strašení svíčkami.

V provozu jsou 2 bloky v Temelíně a pouze jeden blok ze čtyř v Dukovanech. Přesto Česko zároveň ještě vyváží 650 MW elektřiny. Produkci Temelína vyvážíme prakticky po celou dobu jeho provozu. Přesto již krátce po uvedení do provozu MPO začalo mluvit o dostavbě dalších dvou bloků, neboť prý kolem roku 2015 nastane nedostatek elektřiny. Později to měl být dle ministra Kuby rok 2025, dle současné státní energetické koncepce rok 2035.
Já si však dovolím tvrdit, že při účinnějším využívání energií a rozumné podpoře a rozvoji OZE bude případná potřeba nového "velkého zdroje" nejdříve v roce 2045. Pokud tedy při budoucím velkém podílu fluktuujících OZE zdrojů bude o těžko regulovatelnou a nevypínatelnou elektřinu z jádra ještě zájem.

Probíhající konzultace o novém designu trhu s elektřinou v Německu (Bílá kniha německé energetiky) ukazuje, že v Evropě je 60 GW přebytečných kapacit. Další integrace trhu i v oblasti podpůrných služeb umožní snížit o desítky GW potřebu klasických zdrojů (residual load), které budou sloužit k vyrovnávání výroby z OZE, oproti samostatnému provozu národních soustav.
Součástí podobné konzultace Evropské komise jsou proto i otázky společného evropského řízení přenosových soustav a tím postupné přenesení zodpovědnosti za energetickou bezpečnost na evropskou úroveň. To je jedno ze závažných témat, o kterém se bude hodně diskutovat.

Energetika se rychlým tempem proměňuje a dělat jakékoli předpovědi je velmi nevděčný úkol. Právě proto potřebujeme otevřenou diskusi o všech variantách, ne další strašení svíčkami.

František Hezoučký: Kultura bezpečnosti
Z období po Čemobylu stoji za pozornost zmínit tři události spojené s významným únikem radiace: rok 1999-PřepracovateIský závod Tokaimura, rok 2003-JE Paks, rok 2011-Fukushima Dai-ichi. O čem to svědčí? Navzdory zákonům, mezinárodně uznávaným pravidlům a doporučením, docházi k jejich porušováni. Jde o bariéry, které měly bránit nezodpovědnému jednání v oblasti jaderné bezpečnosti. Dokonce ani šířené povědomí "kultury bezpečnosti" nezabránilo haváriím. Problémem kultury bezpečnosti je, že ji nelze budovat zdola, a že vyžaduje vysokou kvalifikaci, která často v homích patrech elektrárenských společností chybí. Vrcholoví vedoucí pracovníci nemají jak příslušné chápání technických souvislostí, trvale vyvíjejí tlak na snižování nákladů, nebo jinak zanedbávají udržování kvalifikace svých specialistů.

TZB-Info: Milan Šimoník - Německá energetická transformace, 1.díl
Německo je stejně jako v mnoha jiných technických oborech i v energetice světovou špičkou a tak tolik nepřekvapuje, že se právě ono pustilo do ambiciózního projektu – přechodu na nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku, založenou na úsporách a obnovitelných zdrojích. Tyto ambice však mají dopady na celý energetický sektor v Evropě, o vlivu na ČR nemluvě a jsou proto předmětem bouřlivých debat, v nichž je zpochybňována i pověstná německá racionalita. V seriálu článků se pokusíme přiblížit historii a současnost projektu Energiewende a nastínit další vývoj německé energetiky.

BMWI: Bílá kniha německé energetiky promění trh s elektřinou
Německo odmítlo kapacitní platby a zavádí rozšířený trhu s elektřinou, tzv. "Strommarkt 2.0". Bezpečnost systému budou zajištovat tzv.kapacitní rezervy. Dle studií Consentec je v zemích Pentalaterálního fora a v zemích sousedících s Německem 60 GW přebytečných kapacit a tato situace má pokračovat i do budoucna. Jsou významným milníkem, protože poprvé v nich byla "generation adequacy" počítána se zohledněním přeshraničního obchodu s elektřinou. Výsledky konzultace mají být ještě do konce roku 2015 zakotveny do zákona: "Electricity Market Act".

Jan Palaščák: Samovýroba elektřiny nás neporazí
Rozmach decentrální energetiky bude ovšem vyžadovat vysoké investice do distribučních soustav. Ve výsledku je zaplatí ti, kdo nebudou mít peníze na vlastní zdroj energie. U provozu distribučních soustav je těžké odlišit skutečné náklady od toho, čemu ekonomická teorie říká dobývání renty. Tam by se mělo začít. Jestli současné náklady jsou odpovídající. Samozřejmě platí, že provozovat soustavu, kde je více výrobních zdrojů a energetických uzlů, je náročnější. Diskuze by ale měla začít u toho, jestli za její provoz neplatíme příliš už nyní. Pak bychom se teprve měli podívat, kolik budou stát investice do změny soustavy. Tady se řeší jen druhá část, aniž bychom se bavili o té první.

Ochranaprirody.cz: Rozhovor s Vojtěchem Koteckým
Lidem se příroda líbí, ale líbí se jim na ní často něco úplně jiného než většině z nás, co se ochranou přírody zabýváme. Spoustu lidí patrně příliš nezaujme diverzita saproxylického hmyzu nebo hájové avifauny, ale budou chtít chránit starou doubravu, protože je v ní stín, šumí stromy, zpívají ptáci a chodí tam venčit psy. Musíme se naučit začít s nimi mluvit právě o takových věcech – protože tak najdeme společnou řeč – a jako bonus dodávat zajímavosti o místní biodiverzitě.

Prezentace ze semináře energetické sekce Strany zelených k biomase si můžete stáhnout zde.

TZB-Info: Prvni hala ve Finsku s témeř nulovou spotřebou energií vytyčuje cestu
Aby bylo možné dosáhnout úrovně nulové energetické bilance, musí být stavba navržena jako celek a ne jako samostatné dílčí projekty. Zdá se, že mnohé další různorodé požadavky zaměřené na výstavbu, jako je ekonomika, kvalita, energetická účinnost a šetrnost k životnímu prostředí, zvýšily poptávku po plánování a managementu stavebních projektů jako celku. Pokud se tento trend projeví naplno, bude muset stavebnictví zcela změnit svůj model fungování.

Energyglobe Award.1.místo získala mikroelektrárna WAVE
Technologie postavené na principu ORC fungují doposud pouze pro vysoké elektrické výkony (přes 60 kW), ORC nízkých výkonů jsou ve světě stále předmětem výzkumu a vývoje a kogenerační jednotky na biomasu nízkých výkonů na trhu neexistují. Pilotní jednotka tohoto typu bude disponovat tepelným výkonem 50 kW a elektrickým výkonem 2-3 kW. Celý návrh je od počátku zaměřen na seriovou výrobu a minimalizaci výrobních nákladů.

SEVEn: Zvyšování energetické efektivity v průmyslu-přednášky z konference 3.12.2015 ke stažení
Programovou náplň semináře tvořilo osm přednášek prezentujících různé pohledy na diskutovanou problematiku, pozvání přijali rovněž dva zahraniční hosté, kteří auditoriu představili přístupy jiných členských zemí Evropské unie v oblasti zvyšování energetické účinnosti v průmyslu. Z přednesených příspěvků a doprovodných diskuzí vyplynulo, že má-li český průmysl do plnění unijních závazků vyplývajících z článku 7 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti přispět plánovaným dílem, bude nezbytné nastartovat koordinovanou spolupráci všech zainteresovaných stran.

Temelin.cz: O tlakové nádobě reaktoru Flamanville bude rozhodnuto v roce 2016
Jaderný dozor přistoupil na návrh Arevy, že prokáže dostatečnou bezpečnost obou součástí tlakové nádoby pomocí destruktivních zkoušek, na které budou obětovány díly vyrobené stejnou technologií pro připravované projekty. Ty umožní laboratorní testy konkrétních vzorků materiálu. Vyhodnocení testů bude provedeno v první polovině roku 2016. Rozhodnutí, zda bude nutné tlakovou nádobu vyměnit či nikoli, tak padne nejdříve v létě příštího roku.

Reneweconomy.com: Coming electrification of everything
Hospitals, transport, homes and businesses will increasingly generate and store power on-site. This will in turn grow the functionality of the grid and ensure full resilience after natural disasters like Hurricane Katrina. The insanity and shortsightedness of destroying a finite supply of fossil fuels by burning (rather than leaving them in the ground to minimize carbon release or maximizing their value for plastics, fertilizers, etc.) will be the predominant cultural view. Today’s first graders will get to college and shake their heads when we talk about the good old days of using repeated explosions under the hood of the car to get around.

Statoil: Floating wind park in Scotland
The 30 MW pilot project will consist of five, 6 MW floating turbines operating in waters exceeding 100m of depth. The Pilot Park objectives is to demonstrate cost efficient and low risk solutions for commercial scale parks.

Ecofys: Driving-regional-cooperation-forward-2030-renewable-energy-framework
This study analyses what types of cooperation could develop and explores how regional cooperation can effectively contribute to a European energy transition.

Zerohedge.com: Competing gas pipelines are fueling syrian war migrant crisis
But today, the Middle East is being torn to shreds by manipulative plans to gain oil and gas access by pitting people against one another based on religion. The ensuing chaos provides ample cover to install a new regime that’s more amenable to opening up oil pipelines and ensuring favorable routes for the highest bidders.

Autor: Milan Šimoník | úterý 22.12.2015 17:49 | karma článku: 9.68 | přečteno: 492x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Politika

David Repecký

A teď Vám budu lhát o trestu smrti!

Již delší dobu zkouším zjistit, zda někdo ví, proč docházelo postupně ke zrušení trestu smrti v Evropě někdy od konce 19. století, tedy například kolem roku 1880.

23.8.2019 v 22:14 | Karma článku: 10.06 | Přečteno: 349 | Diskuse

Miroslav Gruner

Znamená snad "Jmenuje na návrh" totéž co "Jmenuje navrženého"?! Pochybení diskuse o ústavě

S trochou jízlivosti by se dalo napsat, že MZ po sedmdesátce prozřel když se přidržuje stejného výkladu ústavy jako Václav Havel, proti němuž v této věci kdysi brojil. Avšak - on je to dost možná výklad spíše správný než že nikoli

23.8.2019 v 20:21 | Karma článku: 15.60 | Přečteno: 288 | Diskuse

Jan Ziegler

Koněva nečistit, Rusové sami tolerují ničení hrobů legionářů

Upřímně řečeno, nevidím důvod, proč by měl mít masový vrah maršál Koněv v Praze sochu. Protesty Rusů jsou pokrytecké a není třeba je brát vážně. Oni sami nepečují o české památníky ve své zemi.

23.8.2019 v 18:07 | Karma článku: 28.45 | Přečteno: 516 | Diskuse

Miroslav Václavek

Odstraňme sochy sovětských maršálů, nezaslouží si naši úctu

Tak nám zase polili Koněva paní Müllerová, aneb tato slova jako vystřižená ze Švejka skvěle ilustrují existenci jednoho monstra v Praze, vyvedeného v obvyklé póze, tedy v kabátě až na zem, což mne vede k zamyšlení

23.8.2019 v 11:30 | Karma článku: 31.10 | Přečteno: 1540 | Diskuse

Petr Štrompf

Česká politická humoreska a občan jako obtížný hmyz

Hezky jsme to v té politice dopracovali. Ten, kdo si myslí, že se nám svět směje, tak se mýlí. Svět se nám nesměje, protože se o nás nezajímá. Což je horší, než kdyby se chtěl uřehtat.

23.8.2019 v 9:20 | Karma článku: 11.67 | Přečteno: 342 | Diskuse
Počet článků 54 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 818

Energetika v souvislostech. O Temelínu a jiných (ne)jistotách české i evropské energetiky.

V energetice pracuji jako projektant již 25 let, postupně ve firmách ABB, ALSTOM, ČEZ, nyní PSG. 

https://simonikmilan.wordpress.com

Najdete na iDNES.cz